Het Retail Platform Breda heeft Nieuwesteeg Advies aangesteld als straatmanager voor de Haagdijk. De Haagdijk is een belangrijke aanloopstraat naar de binnenstad van Breda. Een straat met een unieke mix aan winkels en bedrijvigheid. Helaas staat de winkelfunctie van de Haagdijk onder druk. Er is relatief veel leegstand en de veiligheid in de straat moet worden verbeterd. Wij hebben bij alle belanghebbenden op de Haagdijk een enquête gehouden op basis waarvan een door alle partijen gedragen visie is opgesteld. De samenwerking heeft onder andere geresulteerd in een toename van het aantal leden van de ondernemersvereniging van 30% naar 60% en een afname van de leegstand van 20 naar 5 panden in twee jaar.