De Kamer van Koophandel Brabant, de ondernemersverenigingen ‘Korvel Vooruit’ en ‘Besterd’, de Ondernemersfederatie Tilburg en de gemeente Tilburg hebben besloten de handen ineen te slaan om de oude winkellinten Korvel en Besterd te verbeteren. Namens de genoemde partijen treedt Nieuwesteeg Advies op als lintenmanager. Het doel van het lintenmanagement is om het economisch functioneren van de oude linten te verbeteren. Er is een aansprekend meerjarenplan opgesteld, dat structureel wordt gefinancierd vanuit het in 2011 opgerichte ondernemersfonds.

In 2017 zijn ook de pandeigenaren actief betrokken. Er is een BIZ opgericht voor pandeigenaren. Met de middelen uit de BIZ worden specifieke activiteiten voor pandeigenaren uitgevoerd.