STERCK is de ondernemersvereniging voor de binnenstad van Bergen op Zoom. STERCK wilde in 2009 verder professionaliseren en de inkomsten van de ondernemersvereniging structureel regelen met het instellen van een ondernemersfonds.

Nieuwesteeg Advies heeft in haar rol als centrummanager samen met de ondernemersvereniging, de Kamer van Koophandel en de gemeente Bergen op Zoom de ondernemersvereniging begeleid in het proces om te komen tot een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Het betrof een pilot geïnitieerd door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland met als doel een gestandaardiseerde aanpak te ontwikkelen voor ondernemersverenigingen die activiteiten structureel willen financieren met een Ondernemersfonds.

In april 2011 heeft Bergen op Zoom als eerste stad in Noord-Brabant een BIZ voor de binnenstad ingesteld.