De gemeente Woensdrecht bestaat uit meerdere kleine dorpskernen. De ondernemers en gemeente zetten koers naar centrummanagement gefinancierd met een Ondernemersfonds. Nieuwesteeg Advies heeft in opdracht van de Kamer van Koophandel Zuidwest- Nederland de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen naast elkaar gezet en deze besproken met de besturen van de ondernemersverenigingen. De ondernemersverenigingen van de dorpskernen hebben vervolgens een keuze gemaakt en samen is een procedure uitgestippeld om tot het gewenste doel te komen.