Nieuwesteeg Advies heeft in samenwerking met Stadskracht het functioneren van het Ondernemersfonds Boxmeer geëvalueerd. Er is een enquête uitgezet onder alle ondernemers in het centrumgebied en er zijn interviews gehouden met alle stakeholders van het centrummanagement. Op basis van de resultaten uit de enquête (respons 80%) en de interviews, is een grondige analyse gemaakt en zijn praktische aanbevelingen opgesteld om het functioneren van het centrummanagement verder te verbeteren.