In samenwerking met het centrummanagement Panningen en de centrummanager is een aansprekend meerjarenplan opgesteld dat is gepresenteerd aan de ondernemers in het centrum van Panningen. Het drop kende al vele jaren centrummanagement maar nog geen financiering middels een Ondernemersfonds. Na een zorgvuldig proces en een formele stemming is per 1-1-2014 een Ondernemersfonds ingesteld dat structureel wordt gefinancierd met een reclamebelasting. Met het Ondernemersfonds kreeg centrummanagement de middelen om het economisch functioneren van het centrum ook voor de toekomst veilig te stellen.